Domov >

Članki

2010

TABAJ, Aleksandra. Koncept primernih prilagoditev pri zaposlovanju invalidov. V: LESKOŠEK, Vesna (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010, str. 85. [COBISS.SI-ID 3382117

vrh strani