Domov >

Predavanja

2011

  1. Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, Portorož, 20.-21. september 2011, TABAJ, Aleksandra, PASTIRK, Samo. Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije v letu 2010. Portorož, 2011. [COBISS.SI-ID 1211497]

 

  1. Posvet strokovnih delavcev na temo prehoda mladih s posebnimi potrebami v zaposlitev, 16. november 2011, Ljubljana, TABAJ, Aleksandra. Predstavitev projekta ESS PREHOD: posnetek in analiza stanja problema prehoda mladih s posebnimi potrebami iz šol na trg delovne sile v Sloveniji, mednarodne raziskave in predstavitev primerov dobrih praks: [vabljeno predavanje na] Posvetu strokovnih delavcev na temo prehoda mladih s posebnimi potrebami v zaposlitev, 16. november 2011, Ljubljana. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 1454441]

 

  1. TABAJ, Aleksandra, BRECELJ, Valentina. Evaluation of vocational rehabilitation services and evaluation of the vocational rehabilitation outcomes - the impact of the vocational rehabilitation. V: Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation: proceedings of XI EFRR Congress, May 26-28, 2011, Riva del Garda, Italy, (European journal of physical and rehabilitation medicine, ISSN 1973-9087, vol. 47). Turin: Minerva Medica, cop. 2011, str. 80. [COBISS.SI-ID 1156713]

 

  1. TABAJ, Aleksandra, PASTIRK, Samo. Professional workers in vocational rehabilitation in Slovenia: work-related stress, burn-out syndrome, satisfaction with work and coping strategies with stress. V: Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation: proceedings of XI EFRR Congress, May 26-28, 2011, Riva del Garda, Italy, (European journal of physical and rehabilitation medicine, ISSN 1973-9087, vol. 47). Turin: Minerva Medica, cop. 2011, str. 78-79. [COBISS.SI-ID 1156457]

 

  1. TABAJ, Aleksandra. Current developments and innovative solutions in Slovenia in the field of vocational rehabilitation in an international comparison: evidence based vocational rehabilitation. V: Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation: proceedings of XI EFRR Congress, May 26-28, 2011, Riva del Garda, Italy, (European journal of physical and rehabilitation medicine, ISSN 1973-9087, vol. 47). Turin: Minerva Medica, cop. 2011, str. 80. [COBISS.SI-ID 1156969]

 

  1. WLTAVSKY, Zdenka. Development of competencies of key persons for better integration and employability of disadvantaged groups on the European labour market: [prispevek na] International Conference and Grundtvig/Leonardo da Vinci contact seminar Adults with special needs in lifelong learning, 6-9 October 2011, Kranjska Gora, Slovenia = Mednarodna konferenca in Grundtvig/Leonardo da Vinci kontaktni seminar Odrasli s posebnimi potrebami v vseživljenjskem učenju, 6.-9. oktober 2011, Kranjska Gora. Ljubljana: Zveza ljudskih univery Slovenije: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2011. [COBISS.SI-ID 1242985]

 

  1. Zaključno posvetovanje projekta 'Uvedba izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji', 28. februar 2011, Szombathely, Madžarska, TABAJ, Aleksandra. Standardi znanj na področju zaposlovanja invalidov: analiza stanja in potreb po strokovnem znanju kot osnova za načrt nacionalno usmerjenega izobraževanja: [vabljeno predavanje na zaključnem posvetovanju projekta 'Uvedba izobraževalnega programa Koordinator zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji', 28. februar 2011, Szombathely, Madžarska]. Szombathely, 2011. [COBISS.SI-ID 1371241
vrh strani