Domov >

Predavanja

2013

 1. 5. kongres socialnega dela, Ljubljana, 25.-27. september 2013, TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Stres na delovnem mestu strokovnih delavcev v zaposlitveni rehabilitaciji. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo: zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013, str. 81. [COBISS.SI-ID 1803113]

 

 1. BITENC, Črtomir. Evalvacija projekta Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela: [predavanje na zaključnem srečanju članov Nacionalnega odbora, pridruženih partnerjev in partnerjev, Ljubljana, 2. december 2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 1836393]

 

 1. BITENC, Črtomir. Predstavitev kvalitativnih rezultatov evalvacije projekta: [predavanje na posvetu "Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela", Ljubljana, 3. december 2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 1834857]

 

 1. BITENC, Črtomir. Transition of youth with disabilities from school to labour market: Strokovno srečanje "Krepitev zaposlitvenih možnosti invalidov v EU s pomočjo izboljšanja njihove poklicne usposobljenosti - zaposlitev za vsakogar", Ljubljana, 11. oktober 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 1809513]

 

 1. BRECELJ, Valentina. Načrtovanje kariere uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije: [predavanje na Dnevih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2013, Portorož, 24. in 25. september 2013]. Portorož, 2013. [COBISS.SI-ID 1825385]

 

 1. DOLINŠEK, Tatjana, TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela: Posvet mladinskega sektorja, Mladinski svet Slovenije, Ljubljana, 5. september 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 1792617]

 

 1. DOLINŠEK, Tatjana, TABAJ, Aleksandra. Transition of youth with disabilities from school to employment in Slovenia: 11th EUSE Conference "Building an Inclusive Europe through Supported Employment", Dublin, 11th to 13th June 2013. Dublin, 2013. [COBISS.SI-ID 1785705]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Employment of persons with disabilities in Slovenia: practice and policy: Strokovno srečanje "Krepitev zaposlitvenih možnosti invalidov v EU s pomočjo izboljšanja njihove poklicne usposobljenosti - zaposlitev za vsakogar", Ljubljana, 11. oktober 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 1809257]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Okvir prehoda in njegova umeščenost v politike: [predavanje na posvetu "Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela", Ljubljana, 3. december 2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 1834601]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Sloveniji: praksa in razvojna vprašanja: "Socio-Economic Reintegration Programme for Mine Victims in South Caucasus", Ljubljana, Vienna, 14 to 18 October 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 1827433]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Workplace adaptations for persons with disabilities: reasonable accommodation research in employment and rehabilitation for persons with disabilities. V: SINDEL, Dilşad (ur.). 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, September 11 - 14, 2013, Istanbul - Turkey, (Türkiye fiziksel tűp ve rehabilitasyon dergisi, ISSN 1302-0234, vol. 59, suppl. 2). Istanbul: Türkiye Fiziksel Tűp ve Rehabilitasyon Derneægi, 2013, vol. 59, suppl. 2, str. 64. [COBISS.SI-ID 1795433]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Zaposlitvena rehabilitacija in zdravje pri delu: [predavanje na seminarju "Partnerstvo za preprečevanje tveganj", Brdo pri Kranju, 11. november 2013]. Brdo pri Kranju, 2013. [COBISS.SI-ID 1825641]

 

 1. WLTAVSKY, Zdenka. Krepitev veščin in osebno opolnomočenje: 2. slovenska konferenca Skupnost po meri invalidov, Velenje, 7. marec 2013. Velenje, 2013. [COBISS.SI-ID 1752937]

 

 1. WLTAVSKY, Zdenka. Razvoj kompetenc ključnih oseb za boljšo integracijo in zaposljivost invalidov in drugih ranljivih skupin na evropski trg dela = Leonardo da Vinci partnership development of the competences of key persons for better integration and employability of disadvantaged groups on the european labour market: predavanje na valorizacijski konferenci v okviru programa Vseživljenjsko učenje "Inkluzija za boljšo zaposljivost", Ljubljana, 1. oktober 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 1801833

Download

vrh strani