Domov >

Predavanja

2014

 1. BITENC, Črtomir, WLTAVSKY, Zdenka. Predstavitev mednarodnega projekta Inovatell: Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1872745]

 

 1. BITENC, Črtomir. Kakovost življenja invalidov v zaposlitvenih centrih: Strokovno srečanje z zaposlitvenimi centri, Ljubljana, 5. junij 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1905769]

 

 1. BITENC, Črtomir. Kvalitativna evalvacija prehoda mladih: Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1873001]

 

 1. BITENC, Črtomir. Stres pri delu v povezavi z zaposlitveno rehabilitacijo: Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1873257]

 

 1. BRECELJ, Valentina, VIDMAR, Janez, ZADRAVEC, Suzana, BITENC, Črtomir, TABAJ, Aleksandra, VOLOVEC, Doroteja, DRČAR, Andrej. Evalvacija programa socialne vključenosti. V: Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2014: REHA dnevi, Kongresni center Portus, Portorož, 23. in 24. septembra 2014. [Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji], 2014, 2 str. [COBISS.SI-ID 1932905]

 

 1. BRECELJ, Valentina. EQUASS: Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1872489]

 

 1. BRECELJ, Valentina. Podporno zaposlovanje invalidov: Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1872233]

 

 1. DOLINŠEK, Tatjana, TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela: Strokovno srečanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 19. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1873513]

 

 1. DOLINŠEK, Tatjana, TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Transition of youth with disability from education to open labour market. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Sociology abstracts. Athens: Athens Institute for Education and Research, cop. 2014, str. 23. http://www.atiner.gr/abstracts/2014ABST-SOC.pdf. [COBISS.SI-ID 1901929]

 

 1. TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir, DOLINŠEK, Tatjana. Cost benefit study of Slovenian enterprises for persons with disabilities and employment centers: is employment of persons with disabilities beneficial for community and persons with disabilities?: 27 Social Firms Europe CEFEC Conference, Gorizia-Nova Gorica, May 28-31, 2014. Gorizia, 2014. [COBISS.SI-ID 1899625]

 

 1. TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Ekonomski in družbeni učinki zaposlovanja invalidov - ali zaposlovanje invalidov državi in invalidom koristi?: Konferenca o invalidskih podjetjih - Kako dolgo še brez strategije?, Ljubljana, 16. april 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1879913]

 

 1. TABAJ, Aleksandra, DOLINŠEK, Tatjana, BITENC, Črtomir. Zaposlovanje ranljive ciljne skupine - mladi z invalidnostjo: Posvet "Možnosti zaposlovanja mladih - iskanje rešitev v evropskem in slovenskem prostoru", Ljubljana, 21. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1873769]

 

 1. TABAJ, Aleksandra, WLTAVSKY, Zdenka, PREVORŠEK, Darja, BOHORČ, Suzana, PAVLOVIĆ, Predrag, PERIČ, Zlatko, ČUČNIK, Tomaž. Predstavitev študijske poti Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo: študija primera - Avstrijski model izvajanja zaposlitvene rehabilitacije. V: Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2014: REHA dnevi, Kongresni center Portus, Portorož, 23. in 24. septembra 2014. [Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji], 2014, 3 str. [COBISS.SI-ID 1931625]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela: Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1871721]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Slovenska iskustva u sprječavanju dugotrajne nezaposlenosti mladih: 7. Sajam poslova, Dubrovnik, 26. 3. 2014. Dubrovnik, 2014. [COBISS.SI-ID 1874025]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Večletna analiza stroškov in koristi financiranja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih: Strokovno srečanje z zaposlitvenimi centri, Ljubljana, 5. junij 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1906025]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Zaposlovanje invalidov v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih in evalvacija zaposlitvene rehabilitacije: Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1871977]

 

 1. WLTAVSKY, Zdenka. Neverbalna komunikacija kot pomoč pri delu z ljudmi v društvu invalidov: Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide, Ptuj, 12.-13. september 2014. Ptuj, 2014. [COBISS.SI-ID 1987433]

 

 1. WLTAVSKY, Zdenka. Neverbalna komunikacija pri delu in v vsakdanjem življenju invalidov: Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide, Ptuj, 12.-13. september 2014. Ptuj, 2014. [COBISS.SI-ID 1987177]

 

 1. WLTAVSKY, Zdenka. Vrednotenje kompetenc na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlitev invalidov. V: Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2014: REHA dnevi, Kongresni center Portus, Portorož, 23. in 24. septembra 2014. [Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji], 2014, 5 str. [COBISS.SI-ID 1933161]

Download

vrh strani