Domov >

Dogodki

Usposabljanje za svetovalce certifikata EQUASS

20.06.2018

V Razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo na URI – Soča je med 11. in 14. junijem potekalo usposabljanje za svetovalce certifikata EQUASS. Sistem EQUASS (European Quality in Social Services) je sistem kakovosti na področju socialnih storitev v Evropi, kamor med drugim spada tudi področje rehabilitacije. Razvila ga je Evropska platforma za rehabilitacijo - EPR (European Platform for Rehabilitation) kot odziv stroke na nenehne spremembe v evropskem sektorju socialnih storitev, v sodelovanju s predstavniki uporabnikov in izvajalcev storitev, socialnih partnerjev ter drugih interesnih skupin. Certifikat je namenjen vsem, ki želijo svoje delo in dosežke potrditi z evropsko veljavnim specializiranim certifikatom kakovosti in stremijo k nenehnemu izboljševanju. Usposabljanje je izvedel belgijski strokovnjak na področju kakovosti, g. Guus van Beek na zelo inovativen način. Ključnega pomena je bila predstavitev motivacije za vidik kakovosti.

Sistem kakovosti EQUASS je primeren za izvajalce zaposlitvene rehabilitacije, centre za socialno delo, zaposlitvene centre, invalidska podjetja in organizacije, domove za starejše občane, varstveno-delovne centre, krizne centre za otroke ali mladino, socialno-varstvene zavode ipd. Dva nivoja, EQUASS Assurance in EQUASS Excellence, temeljita na enotnih načelih in ključnih vrednotah socialnega sektorja, razlikujeta pa se glede na zahtevnost uvedbe in vpliva na organizacijo in okolje. Razširjenost certifikata je precejšnja - certificiranih organizacij je po zadnjih podatkih v Evropi 400, v njih skoraj 20.000 zaposlenih skrbi za 85.000 uporabnikov storitev.

Kakovost na nivoju EQUASS Assurance v zadnjih letih za področje izvajanja zaposlitvene rehabilitacije na nivoju EQUASS Assurance so-financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

 

Obisk delegacije Črne gore na URI-Soča

23.06.2015

Predstavnice Zavoda za zaposlovanje Črna gora in Ministrstva za socialne zadeve Črne gore ter Zavoda Papilot so 12. junija 2015 obiskali URI-Sočo. Inštitut jim je predstavil in razkazal mag. Robert Cugelj, generalni direktor, dr. Metka Teržan jim je predstavila delo timov strokovnih delavcev v zaposlitveni rehabilitaciji, dr. Aleksandra Tabaj pa raziskave na področju zaposlovanja invalidov in zaposlitvene rehabilitacije.  

vrh strani