Domov >

Standard kakovosti

Standard kakovosti EQUASS

EQUASS Assurance

EQUASS Assurance

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo pri URI Soča je lokalni nosilec licence za evropski sistem kakovosti v socialnih storitvah EQUASS Assurance za Slovenijo.

Izvajanje kompleksnih nalog zahteva sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in ostalimi področnimi strokovnjaki. Multidisciplinarni pristop ter povezovanje različnih strokovnjakov in institucij omogoča nadaljnji razvoj na osnovi že dosežene stopnje strokovnega znanja in izkušenj. Pomembna naloga je vzpostavljanje mreže povezanosti zaposlitvene rehabilitacije na vseh nivojih: lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni.

vrh strani